asterisk cli

asterisk cli


Asterisk CLI
رابط خط فرمان Asterisk با فرمان Shell زیر قابل دسترس است.
اگر شما می‌خواهید بفهمید اشکال کار از کجاست از دستور زیر استفاده کنید:
Asterisk –vvvvvr
در ادامه برخی از دستورات مهم را می‌توانید مشاهده نمایید
دستورات عمومی
!<command>: اجرای دستورات  ورودی
abort halt : کنسل‌کردن اجرای halt
add extension : اضافه کردن extension جدید در متن
add ignorepat : اضافه کردن ignorepat جدید
add indication : اضافه کردن نشانه جدید برای کشور
agent show : نشان دادن وضعیت کاربران Asterisk
debug channel : فعال اشکال زدایی در یک کانال
dont include : پاک کردن قسمتی از متن که مشخص شده است
help : نمایش فهرست کمک‌
include context : یک متن که شامل متن دیگری است
load : بارگذاری ماژول‌های پویا توسط اسمشان
logger reload : باز کردن مجدد لاگ پرونده‌ها
mixmonitor {start|stop|list} : اجرای دستور mixmonitor
no debug channel : غیر فعال کردن اشکال زدایی از یک کانال
originate : منبع یک تماس
remove extension : پاک کردن یک extension  مشخص
remove ignorepat : پاک کردن یک الگوی چشم پوشی شده از متن
remove indication : پاک کردن نشانه داده شده از یک کشور
save dialplan : رونویسی از extension  جاری
set verbose : تنظیم مراحل verbose ها
show applications :نمایش اپلیکیشن های ثبت شده
show application : توضیحات درباره یک اپلیکیشن معین
show channel : نمایش اطلاعات یک کانال معین
show channels : نمایش  اطلاعات کانال‌ها
show codecs : نمایش اطلاعات کدک‌ها
show conferences : نمایش جزيیات کنفرانس
show dialplan : نمایش نقشه تماس
 نمایش نکات ثبت شده :show hints
نمایش فرمت عکس :show image formats
  نمایش لیست تمامی کشور/  نقاط:show indications
 نمایش وضعیت کانال‌های محلی:show locals
 نمایش پیغام‌های مدیریت:show manager command
 نمایش کاربران متصل به مدیریت:show manager connect
نمایش تماس‌های پارک شده:show parkedcalls
نمایش وضعیت صف‌های انتظار:show queues
 نمایش سوییچ‌های جایگزین:show switches
 نمایش ماتریس ترجمه:show translation
soft hangup: درخواست قطع کانال داده شده
show voicemail users : لیست صندوق‌های صوتی معین شده
show voicemail zones : لیست پیغام‌های صندوق صوتی
devstate change : تغییر حالت دستگاه انتخابی
مدیریت سرور
راه اندازی مجدد استریسک: restart gracefully
 راه اندازی آنی استریسک:restart now
 راه اندازی مجدد استریسک در زمان نداشتن تماس:restart when convenient
  بارگیری مجدد پیکربندی:reload
خاموش کردن استریسک:stop gracefully
 خاموش کردن آنی استریسک:stop now
 خاموش کردن استریسک در زمان نداشتن تماس:stop when convenient:
 بارگیری مجدد اکستنشن‌ها:dialplan reload
 بارگیری ماژول‌های پویا توسط نام آن‌ها:unload
  لیست ماژول‌ها و اطلاعات آن‌ها :show modules
نمایش اطلاعات زمان شروع:show uptime
 نمایش اطلاعات نسخه استریسک:show version
 دستورات AGI
 : نمایش دستورات ای جی آیshow agi
dump agihtml : ریختن لیست دستورات  agi  در فرمت html
دستورالعمل‌های مدیریت پایگاه داده
database del : پاک کردن  key/value پایگاه داده
database deltree : پاک کردن keytree/values پایگاه داده
database get : گرفتن ارزش پایگاه داده
database put : Adds/updates ارزش پایگاه داده
database show : نمایش محتویات پایگاه داده
database showkey : نمایش محتویات پایگاه داده : یک جایگزین برای نمایش کلیدهای هم‌خانواده‌ی پایگاه داده
دستورات کانال IAX
iax2 debug  :فعال کردن اشکال زدایی  IAX
iax2 no debug  :غیر فعال کردن اشکال زدایی  IAX
iax2 set jitter :تنظیم IAX jitter buffer
iax2 show cache : نمایش دیال‌پلن کش شده‌ی IAX
iax2 show channels : نمایش کانال‌های فعال IAX
iax2 show netstats: نمایش شبکه و jitter buffer ایستا برای تماس‌های فعال IAX
iax2 show peers : نمایش همکاران تعریف شده IAX
iax2 show registry : نمایش وضعیت ثبت IAX
iax2 show stats : نمایش آمار IAX
iax2 show users : نمایش کاربران تعریف شده IAX
iax2 trunk debug : درخواست اشکال زدایی برای ترانک IAX
iax debug : فعال کردن اشکال زدایی برای IAX
iax no debug : غیر فعال کردن اشکال زدایی برای IAX
iax set jitter : تنظیمات jitter buffer IAX
iax show cache : نمایش دیال‌پلن کش شده IAX
iax show channels : نمایش کانال‌های فعال IAX
iax show peers : نمایش همکاران تعریف شده IAX
iax show registry : نمایش وضعیت ثبت IAX
iax show stats : نمایش آمار IAX
iax show users : نمایش کاربران تعریف شده IAX
init keys : راه اندازی کدهای عبور کلید RSA
show keys : نمایش اطلاعات کلید RSA
دستورات کانال SIP
sip reload : بارگیری مجدد فایل‌های پیکربندی SIP
sip show channels : نمایش کانال‌های فعال SIP
sip show channel : نمایش جزییات اطلاعات SIP
sip show inuse : لیست تمام inuse/limit
sip show peers : لیست همکاران تعریف شده SIP (کلاینت‌ها باید خودشان را در سرور استریسک ثبت نمایند.)
sip show registry : نمایش وضعیت ثبت SIP
sip show subscriptions : نمایش لیست تمام حاضرین SIP
sip show users : نمایش کاربران تعریف شده SIP

نویسنده: مصطفی معصومی

 

ITSGCO

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *