حسابداری با طعم تحت وب

حسابداری با طعم تحت وب

چند دلیل ساده برای توجیه حسابداری تحت وب واژه جدیدی به نام تحت وب ! چیزی که در حال دگرگون سازی همه فناوری های نرم افزارهای است حتی نرم افزارهای طراحی 3 بعدی و انیمیشن سازی. اما حسابداری با نرم افزارهای 3 بعدی سازی بسیار متفاوت است و نیازمندی اصلی آن تحلیل مهندسی نرم افزاری است نه […]

question