ویژگی های سرور مجازی با بهترین عملکرد چیست؟

ویژگی های سرور مجازی با بهترین عملکرد چیست؟

ویژگی های سرور مجازی با بهترین عملکرد چیست؟ یک سرور مجازی از یک سرور اختصاصی بدست می آید، پس در مرحله اول باید سرور اختصاصی دارای سخت افزار های قدرتمندی باشد، به عنوان مثال دارای پردازنده و حافظه بسیار قوی باشد، و همچنین این سخت افزار ها دارای تکنولوژی روز باشد و همچنین موردی دیگه […]

question